Angrerett, retur og reklamasjon

Vennligst fyll inn nødvendige data så tar vi kontakt vedrørende returforespørselen

Angrerett
Hos Bil-Demontering Innlandet AS har du rett til å angre på kjøp av varer innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren får varen i fysisk besittelse.
For å kunne benytte deg av angreretten må du underrette oss via skjemaet på denne siden
Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold, senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville benytte deg av angreretten.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Og du er ansvarlig for en eventuell reduksjon i varens verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Retur og reklamasjon
Før enhver retur ønsker vi at kunden sender inn reklamasjon på mail til oss. Før eventuelt en feil blir utbedret skal dette være avklart med oss. Om dette ikke er gjort bortfaller en hver garanti.

Garanti/bytterett bortfaller dersom delen er åpnet eller demontert.

Dersom delen ikke passer forbeholder vi oss retten til å skaffe rett del. Dersom delen ikke benyttes bergenes et returgebyr på 20%.

Vi har bytterett på alle deler inntil 90 dager såfremt det ikke er spesifisert egen tekst om dette på kvitteringen. Tilsvarende del skal leveres hvis mulig. Hvis delen ikke passer må kunden selv betale tur/retur.

Ved feil bestilt vare påfaller en retur med 20%. Her må kunde stå for frakter tur/retur.

Kontaktinformasjon
Hvem ønsker å returnere deler?

Hva skal returneres?
Beskriv produktet du ønsker å returnereSøk

Finn våre deler, og en million andre, på