Nyheter

Båtmottak

Innlegg fra www.totensblad.no 15.05.19.
Vi har nå blitt et godkjent mottak av fritidsbåter.
Se https://www.miljodirektoratet.no/verktoy/vrakpant-pa-bat/ for retningslinjer.