Vrakpant

Fra 1.januar 2018 ble vrakpanten utvidet. Vi tar nå imot personbiler, varebiler, campingbiler, campingvogner, snøscootere, minibuss/buss under 6 meter, motorsykkler og mopeder. For å motta vrakpant må kjøretøyet ha vært påskiltet etter 1.januar 1977.

Hvor kan jeg levere bilen min?

Direkte til Bil-Demontering Innlandet AS.

Alle telefonhenvendelser rettes til:
Bil-Demontering Innlandet AS, avd. Skreia
Tlf: 61 14 34 40 / 97 12 40 74

 

SKREIA

Bil-Demontering Innlandet AS
Øvrealmsvegen 38
2848 Skreia

Mandag – Fredag 08.00 – 16.00 
Lørdag stengt

For henting ta kontakt på tlf. 611 43 440, send oss en mail post@bdinnlandet.no eller se henteskjema under SKJEMAER.

Oppfordring

VÆR OPPMERKSOM PÅ HVOR DERES «VRAKBIL» LEVERES! SKAL DET I FREMTIDEN VÆRE MULIGHET FOR KJØP AV BRUKTE BILDELER? LEVER DIN BIL TIL OSS SOM DRIVER BRUKTDELESALG; NESTE GANG ER DET KANSKJE DE SOM TRENGER EN BRUKT DEL

Henteskjema

Benytt vårt bestillingsskjema for henting av bil:

Henteskjema

 

 

 

HVOR STOR ER PANTEN ?

Personbil og varebil 3000,-
Campingvogn og campingbil 3000,-
Snøscooter 3000,-
Minibuss/buss under 6 meter 3000,-
Motorsykkel og moped 500,-

HVA MÅ JEG HA MED MEG AV PAPIRER ?

Legitimasjon og kontonummer til den som leverer bilen og skal ha vrakpanten. Helst vognkort eller skiltnummer. Dersom kjøretøyet er avskiltet skal kvittering for innleverte skilter leveres. Vi leverer skiltene for Dem vederlagsfritt om dette er ønsket. Ved firma må foretaksnummer fremlegges.

HVOR MANGE HJUL KAN JEG SENDE MED ?

Bilen kan leveres med to sett hjul, samt reservehjul.

HVA GJØR JEG MED NUMMERSKILT ?

Dersom kjøretøyet er avskiltet skal kvittering for innleverte skilter leveres før papirer utstedes.
Dersom kjøretøyet er påskiltet skal skilter medfølges kjøretøyet. Bil-Demontering Innlandet AS foretar avskilting.

Vi gjør oppmerksom på at det er den datoen kunden leverer sitt kjøretøy som blir vrakingsdato.

 

Informasjon om vrakpant

Les mer om vrakpant på Skatteetaten's nettsider