Vrakpant

Fra 1.januar 2018 ble vrakpanten utvidet. Vi tar nå imot personbiler, varebiler, snøscootere, minibuss/buss under 6 meter, motorsykkler og mopeder. For å motta vrakpant må kjøretøyet ha vært påskiltet etter 1.januar 1977.


Hvor kan jeg levere bilen min?
Direkte til Bil-Demontering Innlandet AS
Øvrealmsvegen 38, 2848 Skreia

Alle telefonhenvendelser rettes til telefonnummer 61 14 34 40 eller mobil 971 24 074

For henting ta kontakt på telefon, send oss en mail på post@bdinnlandet.no eller benytt Skjema for transportforespørsel på denne siden


Hvor stor er vrakpanten?
Personbil og varebil3000,-
Snøscooter3000,-
Minibuss/buss under 6 meter3000,-
Motorsykkel og moped500,-

Hva må jeg ha med meg av papirer?
Legitimasjon og kontonummer til den som leverer bilen og skal ha vrakpanten. Helst vognkort eller skiltnummer. Dersom kjøretøyet er avskiltet skal kvittering for innleverte skilter leveres. Vi leverer skiltene for Dem vederlagsfritt om dette er ønsket. Ved firma må foretaksnummer fremlegges.

Hvor mange hjul kan jeg sende med?
Bilen kan leveres med to sett hjul, samt reservehjul.

Hva gjør jeg med nummerskilt?
Dersom kjøretøyet er avskiltet skal kvittering for innleverte skilter leveres før papirer utstedes.
Dersom kjøretøyet er påskiltet skal skilter medfølges kjøretøyet. Bil-Demontering Innlandet AS foretar avskilting.

Vi gjør oppmerksom på at det er den datoen kunden leverer sitt kjøretøy som blir vrakingsdato.

Informasjon om vrakpant
Les mer om vrakpant på Skatteetatens nettsider

Trenger du transport av bilen til vårt depot?
Bilde av biltransporterSkjema for transportforepørsel

Vi henter vrakbilen din gratis innen 30 km rekkevidde alt utover dette kontakt oss for avtale med forbehold om at bilen er komplett.
Søk

Finn våre deler, og en million andre, på